Akcjonariat

Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów
Grzegorz Szulik 3.596.905 21,10% 3.596.905 21,10%
Hanna Napierska 3.596.214 21,10% 3.596.214 21,10%
January Ciszewski z podmiotami zależnymi 1.352.039 7,93% 1.352.039 7,93%
Mariola Tomczyk 3.606.972 21,16% 3.606.972 21,16%
Spark Light Capital SCSp 2.954.997 17,34% 2.954.997 17,34%
Tomasz Filipiak 1.033.419 6,06% 1.033.419 6,06%